Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:23 Torsdag 2018-04-19 kl. 10:00

Torsdag 2018-04-19 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2017/18:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:23
Datum och tid: 2018-04-19 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden
Sammanträdesplan

3. Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter (SkU17)
Beredning
Prop. 2017/18:187 och motion
Föredragande: Winter

4. Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ (SkU18)
Beredning
Prop. 2017/18:144 och motion
Föredragande: Brynolf

5. Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård (SkU20)
Beredning
Prop. 2017/18:131 och motioner
Föredragande: Åkerrén

6. Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift (SkU21)
Beredning
Prop. 2017/18:127 och motioner
Föredragande: Åkerrén

7. Multilateral konvention för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder (SkU22)
Beredning
Prop. 2017/18:61 och motion
Föredragande: Winter

8. Övriga frågor

9. Uppvaktning
Anna Pettersson Westerberg, chefsekonom och Eva Erlandsson, senior ekonom, Svensk Försäkring samt Kristina Ström Olsson, hälsostrateg, Länsförsäkringar AB, presenterar sin rapport om förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkring

10. Uppvaktning
Rickard Svedjesten och Jan-Olof Andersson från Sverfos (Svenska fjällräddarnas riksorganisation) informerar om fjällräddarnas verksamhet och vissa skattefrågor relaterade till den

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 24 april 2018 kl. 11.00


Bilagor