Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:25 Torsdag 2018-05-03 kl. 10:00

Torsdag 2018-05-03 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2017/18:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:25
Datum och tid: 2018-05-03 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden
Sammanträdesplan

3. Riksrevisionens rapport om folkbokföringen (SkU16)
Justering
Skr. 2017/18:124 och motion
Föredragande: Berggren

4. Anmälan om kammardebatt om Riksrevisionens rapport om folkbokföringen (SkU16), onsdagen den 16 maj 2018

5. Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter (SkU17)
Justering
Prop. 2017/18:187 och motion
Föredragande: Winter

6. Anmälan om kammardebatt om Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter (SkU17), onsdagen den 16 maj 2018

7. Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ (SkU18)
Justering
Prop. 2017/18:144 och motion
Föredragande: Brynolf

8. Anmälan om kammardebatt om Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ (SkU18), onsdagen den 16 maj 2018

9. Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård (SkU20)
Justering
Prop. 2017/18:131 och motioner
Föredragande: Åkerrén

10. Anmälan om kammardebatt om Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård (SkU20), tisdagen den 15 maj 2018

11. Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift (SkU21)
Justering
Prop. 2017/18:127 och motioner
Föredragande: Åkerrén

12. Anmälan om kammardebatt om Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift (SkU21), onsdagen den 16 maj 2018

13. Multilateral konvention för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder (SkU22)
Justering
Prop. 2017/18:61 och motion
Föredragande: Winter

14. Anmälan om kammardebatt om Multilateral konvention för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder (SkU22), tisdagen den 15 maj 2018

15. Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen (SkU19)
Beredning
Prop. 2017/18:145 och motioner
Föredragande: Berggren

16. En omreglerad spelmarknad (SkU11y)
Fråga om yttrande till kulturutskottet
Prop. 2017/18:220 och motioner
Föredragande: Winter

17. Övriga frågor

18. Nästa sammanträde
Tisdagen den 15 maj 2018 kl. 11.00


Bilagor