Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:26 Tisdag 2018-05-15 kl. 11:00

Tisdag 2018-05-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2017/18:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:26
Datum och tid: 2018-05-15 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden
Sammanträdesplan

3. EU-dokument

4. En omreglerad spelmarknad (SkU11y)
Justering
Prop. 2017/18:220 och motioner
Föredragande: Winter

5. Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter (SkU17)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:187 och motion
Föredragande: Winter

6. Redovisning av skatteutgifter 2018 (SkU24)
Beredning
Skr. 2017/18:98 och motioner
Föredragande: Brynolf

7. 2018 års ekonomiska vårproposition (SkU8y)
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2017/18:100 och motioner
Föredragande: Pyka, Wallin, Åkerrén, Brynolf, Berggren, Winter

8. Vårändringsbudget för 2018 (SkU9y)
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2017/18:99 och motion
Föredragande: Brynolf

9. Indelning i utgiftsområden och en sammanhållen budgetprocess (SkU12y)
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Prop. 2017/18:100 och motioner
Föredragande: Pyka

10. Årsredovisningen för staten 2017
Fråga om yttrande till finansutskottet
Skr. 2017/18:101
Föredragande: Brynolf

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 17 maj 2018 kl. 10.00

Bilagor