Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:27 Torsdag 2018-05-17 kl. 10:00

Torsdag 2018-05-17 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2017/18:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:27
Datum och tid: 2018-05-17 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden
Sammanträdesplan

3. Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter (SkU17)
Justering
Prop. 2017/18:187 och motion
Föredragande: Winter

4. Anmälan om kammardebatt om Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter (SkU17), torsdagen den 24 maj 2018

5. Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen (SkU19)
Justering
Prop. 2017/18:145 och motioner
Föredragande: Berggren

6. Anmälan om kammardebatt om Riksrevisionens rapport om folkbokföringen (SkU16) och om Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen (SkU19), torsdagen den 24 maj 2018

7. Skriftväxling till skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz (SkU23)
Beredning. Ev.justering
Prop. 2017/18:236
Föredragande: Winter

8. Ev. anmälan om kammardebatt om Skriftväxling till skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz (SkU23), torsdagen den 7 juni 2018

9. Mervärdesskatteregler för vouchrar (SkU26)
Beredning
Prop. 2017/18:213
Föredragande: Wallin

10. Uppvaktning
Martin Alsander, VD Stampen AB och Ola Klingenborg, VD Clear Channel uppvaktar utskottet angående reklamskatten

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Tisdagen den 22 maj 2018 kl. 11.00


Bilagor