Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:28 Tisdag 2018-05-22 kl. 11:00

Tisdag 2018-05-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2017/18:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:28
Datum och tid: 2018-05-22 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Aktuella EU-frågor
Information
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, skatte- och tullavdelningen, Finansdepartementet

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden
Sammanträdesplan

4. Redovisning av skatteutgifter 2018 (SkU24)
Justering
Skr. 2017/18:98 och motioner
Föredragande: Brynolf

5. Anmälan om kammardebatt om Redovisning av skatteutgifter 2018 (SkU24) samt skatterunda, torsdagen den 31 maj 2018

6. 2018 års ekonomiska vårproposition (SkU8y)
Justering
Prop. 2017/18:100 och motioner
Föredragande: Pyka, Wallin, Åkerrén, Brynolf, Berggren, Winter

7. Vårändringsbudget för 2018 (SkU9y)
Justering
Prop. 2017/18:99 och motion
Föredragande: Brynolf

8. Indelning i utgiftsområden och en sammanhållen budgetprocess (SkU12y)
Justering
Prop. 2017/18:100 och motioner
Föredragande: Pyka

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 24 maj 2018 kl. 10.00


Bilagor