Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:29 Torsdag 2018-05-24 kl. 10:00

Torsdag 2018-05-24 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2017/18:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:29
Datum och tid: 2018-05-24 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden
Sammanträdesplan

3. Nya skatteregler för företagssektorn (SkU25)
Beredning
Prop. 2017/18:245 och motioner
Föredragande: Pyka

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 juni 2018 kl. 10.00Bilagor