Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:30 Torsdag 2018-06-07 kl. 11:00

Torsdag 2018-06-07 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2017/18:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:30
Datum och tid: 2018-06-07 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden
Sammanträdesplan

3. Nya skatteregler för företagssektorn (SkU25)
Justering
Prop. 2017/18:245 och motioner
Föredragande: Pyka

4. Anmälan om kammardebatt om Nya skatteregler för företagssektorn (SkU25), onsdagen den 13 juni 2018

5. Mervärdesskatteregler för vouchrar (SkU26)
Justering
Prop. 2017/18:213
Föredragande: Wallin

6. Anmälan om kammardebatt om Mervärdesskatteregler för vouchrar (SkU26) , onsdagen den 13 juni 2018

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 12 juni 2018 kl. 9.30


Bilagor