Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:32 Torsdag 2018-06-14 kl. 11:00

Torsdag 2018-06-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2017/18:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:32
Datum och tid: 2018-06-14 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av två protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv
92/83/EEG om harmonisering av strukturerna för
punktskatter på alkohol och alkoholdrycker
(SUB-79-2017/18)
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
COM(2018) 334
PM
Föredragande: OÅ
Observera att FaktaPM distribueras onsdagen den 13 juni!

4. Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv
2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt
vad gäller perioden för frivillig tillämpning av förfarandet
för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av vissa
varor och tjänster som är känsliga för bedrägerier och
mekanismen försnabba insatser mot mervärdesskatte-
bedrägeri
(SUB-78-2017/18)
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
COM(2018) 298
PM
Föredragande: AW
Observera att FaktaPM distribueras onsdagen den 13 juni!

5. Proposal for a Council Directive amending
Directive 2006/112/EC as regards the introduction of
the detailed technical measures for the operation of the
definitive VAT system for the taxation of trade between
Member States
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
COM(2018) 329
Föredragande: AW
Observera att FaktaPM och kansli-PM distribueras
onsdagen den 13 juni!

6. Proposal for a Decision of the European Parliament and
of the Council on computerising the movement and
surveillance of excise goods (recast)
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
COM(2018) 341
Föredragande: HW
Observera att FaktaPM och kansli-PM distribueras
onsdagen den 13 juni!

7. Proposal for a Council Regulation amending Regulation
(EU) No 389/2012 on administrative cooperation in the field
of excise duties as regards the content of electronic register
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
COM(2018) 349
Föredragande: HW
Observera att FaktaPM och kansli-PM distribueras
onsdagen den 13 juni!

8. Proposal for a Council Directive laying down the general
arrangements for excise duty (recast)
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
COM(2018) 346
Föredragande: HW
Observera att FaktaPM och kansli-PM distribueras
onsdagen den 13 juni!

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 19 juni kl. 11.00

Bilagor