Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:34 Tisdag 2018-06-19 kl. 11:00

Tisdag 2018-06-19 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2017/18:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:34
Datum och tid: 2018-06-19 11:00
Plats: Skandiasalen

Kl. 11.00-11.45 (tillsammans med finansutskottet)

1. Överläggning om kommissionens förslag till Europeiska unionens fleråriga budgetram 2021-2027 och kommissionens förslag till system för egna medel från 2021
Statssekreterarna Hans Dahlgren, Statsrådsberedningen, Max Elger och Leif Jakobsson, Finansdepartementet
COM(2018) 321
COM(2018) 322
COM(2018) 324
COM(2018) 325
COM(2018) 327
Faktapromemoria 2017/18:FPM99
Faktapromemoria 2017/18:FPM92
Kompletterande information
ÖverläggningsPM (delas på fredag)

Bilagor