Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:5 Tisdag 2017-10-17 kl. 11:00

Tisdag 2017-10-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2017/18:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:5
Datum och tid: 2017-10-17 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Utgiftsram för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution (SkU2y)
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2017/18:1 och motioner
Föredragande: Åkerrén

4. Höständringsbudget för 2017 (SkU3y)
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2017/18:2 och motion
Föredragande: Åkerrén

5. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (SkU5y)
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Föredragande: Berggren

6. Skatteverket
Information
Generaldirektör Ingemar Hansson, Skatteverket

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 oktober 2017 kl. 10.00


Bilagor