Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:6 Torsdag 2017-10-19 kl. 10:00

Torsdag 2017-10-19 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2017/18:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:6
Datum och tid: 2017-10-19 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. EU-dokument

4. Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser (SkU6y)
Justering
KOM(2017) 358
Föredragande: Wallin

5. Skattefrågor i budgetpropositionen för 2018 (SkU1y)
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2017/18:1 och motioner
Föredragande: Wallin, Åkerrén, Pyka, Winter, Brynolf

6. Kronofogdemyndigheten
Information
Rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg, Kronofogdemyndigheten

7. Tullverket
Information
Generaltulldirektör Therese Mattsson och överdirektör Per Nilsson, Tullverket

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 24 oktober 2017 kl. 11.00Bilagor