Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:7 Tisdag 2017-10-24 kl. 11:00

Tisdag 2017-10-24 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2017/18:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:7
Datum och tid: 2017-10-24 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Utgiftsram för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution (SkU2y)
Justering
Prop. 2017/18:1 och motioner
Föredragande: Åkerrén

4. Höständringsbudget för 2017 (SkU3y)
Justering
Prop. 2017/18:2 och motion
Föredragande: Åkerrén

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 26 oktober 2017 kl. 10.00

Bilagor