Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:8 Torsdag 2017-10-26 kl. 10:00

Torsdag 2017-10-26 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2017/18:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:8
Datum och tid: 2017-10-26 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Aktuella EU-frågor
Statssekreterare Leif Jakobsson, departementsråd Niklas Ekstrand, ämnesråd Eva Posjnov, skatte- och tullavdelningen, Finansdepartementet

2. Kommissionens förslag om mervärdesskatt - e-handelspaket (B2C)
Överläggning
Statssekreterare Leif Jakobsson, departementsråd Niklas Ekstrand, ämnesråd Eva Posjnov, skatte- och tullavdelningen, Finansdepartementet

3. Rådsslutsatser om gemensam EU-förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet
Överläggning
Statssekreterare Leif Jakobsson, departementsråd Niklas Ekstrand, ämnesråd Eva Posjnov, skatte- och tullavdelningen, Finansdepartementet

4. Justering av protokoll

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 7 november 2017 kl. 11.00


Bilagor