Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:9 Tisdag 2017-11-07 kl. 11:00

Tisdag 2017-11-07 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2017/18:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:9
Datum och tid: 2017-11-07 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Skattefrågor i budgetpropositionen för 2018 (SkU1y)
Justering
Prop. 2017/18:1 och motioner
Föredragande: Wallin, Pyka, Åkerrén, Winter, Brynolf

4. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (SkU5y)
Justering
Föredragande: Berggren

5. Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution (SkU1)
Beredning
Prop. 2017/18:1 och motioner
Föredragande: Åkerrén

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 november 2017 kl. 10.00


Bilagor