Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:1 Tisdag 2018-10-02 kl. 11:30

Tisdag 2018-10-02 kl. 11:30

Föredragningslista

Skatteutskottet 2018/19:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:1
Datum och tid: 2018-10-02 11:30
Plats: RÖ 4-09

1. Sammanträdet öppnas

2. Upprop

3. Val av ordförande

4. Val av vice ordförande

5. Presentation av ledamöter, suppleanter och kansliets personal

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde

Bilagor