Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:13 Torsdag 2018-12-13 kl. 10:00

Torsdag 2018-12-13 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2018/19:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:13
Datum och tid: 2018-12-13 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution (SkU1)
Justering
Prop. 2018/19:1 och motioner
Föredragande: Bergman

4. Anmälan om kammardebatt om Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution (SkU1), måndagen den 17 december 2018

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 24 januari 2019 kl. 10.00

Bilagor