Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:15 Tisdag 2019-01-29 kl. 11:00

Tisdag 2019-01-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2018/19:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:15
Datum och tid: 2019-01-29 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Aktuella EU-frågor
Information
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, Finansdepartementet

2. Skatt på digitala tjänster - DAT
Överläggning
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, Finansdepartementet

3. Övergång till beslut med kvalificerad majoritet enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet (QMV)
Överläggning
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, Finansdepartementet
COM(2019) 8

4. Rådsslutsatser om revisionsrättens rapport om införandet av tullens it-system
Överläggning
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, Finansdepartementet

5. Justering av protokoll

6. Kanslimeddelanden
Sammanträdesplan

7. EU-dokument

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 5 februari 2019 kl. 11.00


Bilagor