Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:16 Tisdag 2019-02-05 kl. 11:00

Tisdag 2019-02-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2018/19:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:16
Datum och tid: 2019-02-05 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden
Sammanträdesplan

3. Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Ryssland och upphävande av förordning (SkU6)
Justering
Prop. 2018/19:11
Föredragande: Winter

4. Anmälan om kammardebatt om Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Ryssland och upphävande av förordning (SkU6), onsdagen den 27 februari 2019

5. Företag, kapital och fastighet (SkU11)
Beredning
Motioner
Föredragande: Winter

6. Punktskatt (SkU12)
Beredning
Motioner
Föredragande: Brynolf

7. Mervärdesskatt (SkU13)
Beredning
Motioner
Föredragande: Wallin

8. Regleringsbreven avseende Tullverket och Skatteverket

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 12 februari 2019 kl. 11.00


Bilagor