Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:17 Tisdag 2019-02-12 kl. 11:00

Tisdag 2019-02-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2018/19:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:17
Datum och tid: 2019-02-12 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden
Sammanträdesplan

3. Riksrevisionens rapport om investeringssparkonto (SkU7)
Beredning
Skr. 2018/19:30 och motion
Föredragande: Winter

4. Riksrevisionens rapport om nedsatt moms på livsmedel (SkU8)
Beredning
Skr. 2018/19:29 och motion
Föredragande: Wallin

5. Höjda och miljödifferentierade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet (SkU9)
Beredning
Prop. 2018/19:32 och motion
Föredragande: Pyka

6. Inkomstskatt (SkU10)
Beredning
Motioner
Föredragande: Pyka

7. Skatteförfarande (SkU14)
Beredning
Motioner
Föredragande: Berggren

8. Regleringsbreven avseende Tullverket och Skatteverket
Föredragande: Pyka

9. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motion 2018/19:874 yrkandena 2 och 4 av Sten Bergheden (M) till justitieutskottet
Fråga om överlämnande av motion 2018/19:874 yrkande 3 av Sten Bergheden (M) till socialförsäkringsutskottet

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 5 mars 2019 kl. 11.00


Bilagor