Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:20 Tisdag 2019-03-12 kl. 11:00

Tisdag 2019-03-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2018/19:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:20
Datum och tid: 2019-03-12 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden
Sammanträdesplan

3. Riksrevisionens rapport om investeringssparkonto (SkU7)
Justering
Skr. 2018/19:30 och motion
Föredragande: Winter

4. Anmälan om kammardebatt om Riksrevisionens rapport om investeringssparkonto (SkU7), onsdagen den 27 mars 2019

5. Riksrevisionens rapport om nedsatt moms på livsmedel (SkU8)
Justering
Skr. 2018/19:29 och motion
Föredragande: Wallin

6. Anmälan om kammardebatt om Riksrevisionens rapport om nedsatt moms på livsmedel (SkU8), onsdagen den 27 mars 2019

7. Inkomstskatt (SkU10)
Justering
Motioner
Föredragande: Pyka

8. Anmälan om kammardebatt om Inkomstskatt (SkU10), onsdagen den 27 mars 2019

9. Skatteförfarande (SkU14)
Justering
Motioner
Föredragande: Berggren

10. Anmälan om kammardebatt om Skatteförfarande (SkU14), onsdagen den 27 mars 2019

11. Reserapporter från European Parliamentary Week och OECD

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Torsdagen den 4 april 2019 kl. 10.00


Bilagor