Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:21 Torsdag 2019-04-04 kl. 10:00

Torsdag 2019-04-04 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2018/19:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:21
Datum och tid: 2019-04-04 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Uppvaktning om vissa aktuella momsfrågor
Skatteexpert Anna Sandberg Nilsson, jurist Erik Blomquist, Svenskt Näringsliv, förbundsjurist Johan Karlsson, Riksidrottsförbundet, och skattejurist Ulla Werkell, Fastighetsägarna

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden
Sammanträdesplan

4. Utökade möjligheter för Skatteverket att bekämpa brott (SkU16)
Beredning
Prop. 2018/19:12
Föredragande: Berggren

5. Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag (SkU17)
Beredning
Prop. 2018/19:54 och motioner
Föredragande: Kilnes

6. Granskning av meddelande om ett förändrat beslutsfattande för EU:s skattepolitik (SkU24)
Beredning
COM(2019) 8
Föredragande: Winter

7. En utvärdering av personalliggarsystemet
Beslut
Utvärderingsrapport
Föredragande: Berggren och Pyka

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 11 april 2019 kl. 9.30

Bilagor