Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:22 Torsdag 2019-04-11 kl. 09:30

Torsdag 2019-04-11 kl. 09:30

Föredragningslista

Skatteutskottet 2018/19:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:22
Datum och tid: 2019-04-11 09:30
Plats: RÖ 4-09 och Förstakammarsalen

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden
Sammanträdesplan

3. Extra vårändringsbudget för 2019 - Sänkt mervärdesskatt på elektroniska publikationer (SkU3y)
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2018/19:73 och motion
Föredragande: Wallin

4. Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2018 (SkU4y)
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Skr. 2018/19:75 Ev. motioner sänds ut den 10 april
Föredragande: Kilnes

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 23 april 2019 kl. 11.00

7. Kl. 10.00
Seminarium i Förstakammarsalen om skatteutskottets utvärdering av personalliggarsystemet


Bilagor