Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:23 Tisdag 2019-04-23 kl. 11:00

Tisdag 2019-04-23 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2018/19:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:23
Datum och tid: 2019-04-23 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden
Sammanträdesplan

3. Extra vårändringsbudget för 2019 - Sänkt mervärdesskatt på elektroniska publikationer (SkU3y)
Justering
Prop. 2018/19:73 och motion
Föredragande: Wallin

4. Avskaffad särskild löneskatt för äldre (SkU18)
Beredning
Prop. 2018/19:82 och motion
Föredragande: Winter

5. Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2018 (SkU4y)
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Skr. 2018/19:75
Föredragande: Kilnes

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 25 april 2019 kl. 10.00


Bilagor