Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:25 Tisdag 2019-05-07 kl. 11:00

Tisdag 2019-05-07 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2018/19:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:25
Datum och tid: 2019-05-07 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden
Sammanträdesplan

3. Avskaffad särskild löneskatt för äldre (SkU18)
Justering
Prop. 2018/19:82 och motion
Föredragande: Winter

4. Anmälan om kammardebatt om Avskaffad särskild löneskatt för äldre (SkU18), onsdagen den 15 maj 2019

5. Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2018 (SkU4y)
Justering
Skr. 2018/19:75
Föredragande: Kilnes

6. Vissa inkomstskatteändringar (SkU19)
Beredning
Prop. 2018/19:88
Föredragande: Winter

7. Höjt tak för rutavdrag (SkU20)
Beredning
Prop. 2018/19:89 och motion
Föredragande: Kilnes

8. Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet (SkU21)
Beredning
Prop. 2018/19:92 och motion
Föredragande: Berggren

9. Befrielse från koldioxid- och energiskatt och förändrad omräkning av skatt för diesel och bensin (SkU22)
Beredning
Prop. 2018/19:94 och motioner
Föredragande: Pyka

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 9 maj 2019 kl. 10.00


Bilagor