Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:28 Torsdag 2019-05-16 kl. 10:00

Torsdag 2019-05-16 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2018/19:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:28
Datum och tid: 2019-05-16 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden
Sammanträdesplan

3. Vissa inkomstskatteändringar (SkU19)
Justering
Prop. 2018/19:88
Föredragande: Winter

4. Anmälan om kammardebatt om Vissa inkomstskatteändringar (SkU19), tisdagen den 28 maj 2019

5. Höjt tak för rutavdrag (SkU20)
Justering
Prop. 2018/19:89 och motion
Föredragande: Kilnes

6. Anmälan om kammardebatt om Höjt tak för rutavdrag (SkU20), tisdagen den 28 maj 2019

7. Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet (SkU21)
Justering
Prop. 2018/19:92 och motion
Föredragande: Berggren

8. Anmälan om kammardebatt om Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet (SkU21), tisdagen den 28 maj 2019

9. Befrielse från koldioxid- och energiskatt och förändrad omräkning av skatt för diesel och bensin (SkU22)
Justering
Prop. 2018/19:94 och motioner
Föredragande: Pyka

10. Anmälan om kammardebatt om Befrielse från koldioxid- och energiskatt och förändrad omräkning av skatt för diesel och bensin (SkU22), tisdagen den 28 maj 2019

11. Vårändringsbudget för 2019 (SkU5y)
Justering
Prop. 2018/19:99 och motioner
Föredragande: Pyka

12. 2019 års ekonomiska vårproposition (SkU6y)
Justering
Prop. 2018/19:100 och motioner
Föredragande: Pyka

13. Redovisning av skatteutgifter 2019 (SkU23)
Beredning
Skr. 2018/19:98
Föredragande: Odelram

14. Övriga frågor

15. Nästa sammanträde
Tisdagen den 28 maj 2019 kl. 11.00


Bilagor