Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:3 Torsdag 2018-10-25 kl. 10:00

Torsdag 2018-10-25 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2018/19:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:3
Datum och tid: 2018-10-25 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Aktuella EU-frågor
Information
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, Finansdepartementet

2. Rådets direktiv om ändring av direktiv 92/83/EEG om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker
Överläggning
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, Finansdepartementet

3. Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fiscalisprogrammet för samarbete på beskattningsområdet
Överläggning
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, Finansdepartementet

4. Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor
Överläggning
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, Finansdepartementet

5. Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning
Överläggning
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, Finansdepartementet

6. Rådets slutsatser om kommissionens andra lägesrapport en om genomförandet av EU:s strategi och handlingsplan för riskhantering på tullområdet
Överläggning
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, Finansdepartementet

7. Justering av protokoll

8. Kanslimeddelanden
Sammanträdesplan

9. EU-dokument

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 6 november 2018 kl. 11.00


Bilagor