Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:30 Tisdag 2019-06-04 kl. 11:00

Tisdag 2019-06-04 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2018/19:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:30
Datum och tid: 2019-06-04 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden
Sammanträdesplan

3. Riksrevisionens granskning av Tullverkets kontroll – en träffsäker verksamhet? (RiR 2019:12)
Riksrevisor Stefan Lundgren, revisionsledare Henrik Allansson, revisionsdirektör Krister Jensevik och enhetschef Håkan Jönsson, Riksrevisionen

4. Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt och direktiv 2008/118/EG om allmänna regler för punktskatt på gemensamma försvarsinsatser inom unionen (SUB-27-2018/19)
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
COM(2019) 192
Föredragande: Winter

5. Förslag till utskottsinitiativ
Fortsatt beredning
Föredragande: Winter

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 11 juni 2019 kl. 8.30


Bilagor