Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:31 Tisdag 2019-06-11 kl. 08:30

Tisdag 2019-06-11 kl. 08:30

Föredragningslista

Skatteutskottet 2018/19:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:31
Datum och tid: 2019-06-11 08:30
Plats: RÖ 4-09

1. Aktuella EU-frågor
Information
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, Finansdepartementet

2. Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller den särskilda ordningen för små företag
Överläggning
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, Finansdepartementet
COM(2018) 21

3. Förslag till utskottsinitiativ
Fortsatt beredning
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare informerar

4. Justering av protokoll

5. Kanslimeddelanden

6. EU-dokument

7. Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt och direktiv 2008/118/EG om allmänna regler för punktskatt på gemensamma försvarsinsatser inom unionen (SUB-27-2018/19)
Subsidiaritetsprövning. Fortsatt beredning. Ev. beslut
COM(2019) 192
Föredragande: Winter

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträdeBilagor