Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:32 Torsdag 2019-06-13 kl. 10:00

Torsdag 2019-06-13 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2018/19:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:32
Datum och tid: 2019-06-13 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Förslag till utskottsinitiativ
Ev. justering
Föredragande: Winter

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde

Bilagor