Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:4 Tisdag 2018-11-06 kl. 11:00

Tisdag 2018-11-06 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2018/19:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:4
Datum och tid: 2018-11-06 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden
Sammanträdesplan

3. Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet (SkU2)
Justering
Prop. 2017/18:294
Föredragande: Pyka och Wallin

4. Anmälan om kammardebatt om Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet (SkU2), onsdagen den 14 november 2018

5. Ändrade mervärdesskatteregler för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster (SkU3)
Justering
Prop. 2017/18:295
Föredragande: Berggren

6. Anmälan om kammardebatt om Ändrade mervärdesskatteregler för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster (SkU3), onsdagen den 14 november 2018

7. Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden (SkU4)
Justering
Prop. 2017/18:296 och motion
Föredragande: Winter

8. Anmälan om kammardebatt om Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden (SkU4), onsdagen den 14 november 2018

9. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (SkU2y)
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Föredragande: Bergman

10. Riksrevisionens granskning av Investeringssparkonto - en enkel sparform i ett komplext skattesystem (RiR 2018:19)
Information
Riksrevisor Stefan Lundgren, enhetschef Håkan Jönsson, revisionsdirektör Anna Brink, revisionsledare Peter Johansson, revisor Amina Peco och revisionsdirektör Helena Knutsson, Riksrevisionen

11. Riksrevisionens granskning av Nedsatt moms på livsmedel - priseffekt, fördelningsprofil och kostnadseffektivitet (RiR 2018:25)
Information
Riksrevisor Stefan Lundgren, enhetschef Håkan Jönsson, revisionsledare Peter Johansson, revisionsdirektör Anna Brink, revisor Amina Peco och revisionsdirektör Helena Knutsson, Riksrevisionen

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Tisdagen den 13 november 2018 kl. 11.00


Bilagor