Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:1 Tisdag 2019-09-17 kl. 11:00

Tisdag 2019-09-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2019/20:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:1
Datum och tid: 2019-09-17 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Kanslimeddelanden

2. EU-dokument

3. Utskottets resor

4. OECD

5. Övriga frågor

6. ESO-rapport om EU-rättens inverkan på svensk skattelagstiftning
Information
Professor Jérôme Monsenego, Stockholms universitet

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 26 september 2019 kl. 10.00


Bilagor