Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:11 Torsdag 2019-12-12 kl. 10:00

Torsdag 2019-12-12 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2019/20:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:11
Datum och tid: 2019-12-12 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Skatteverket
Generaldirektör Katrin Westling Palm, avdelningschef Marie Carlsson, analytikerchef Eva Samakovlis, analytiker Nikolay Angelov och expert skattekontroll Conny Svensson lämnar information om utvärdering av systemet för personalliggare m.m.

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden
Sammanträdesplan

4. Riksrevisionens rapport om Tullverkets kontroll - en träffsäker verksamhet? (SkU7)
Beredning
Skr. 2019/20:35 och motioner
Föredragande: Berggren

5. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av
Motion 2019/20:2604 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) till trafikutskottet
Motion 2019/20:3115 yrkande 4 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) till socialförsäkringsutskottet

6. Reseberättelse

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 januari 2019 kl. 10.00

Bilagor