Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:12 Torsdag 2020-01-16 kl. 10:00

Torsdag 2020-01-16 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2019/20:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:12
Datum och tid: 2020-01-16 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Skatt på plastbärkassar (SkU13)
Beredning
Prop. 2019/20:47 och motioner
Föredragande: MP

4. Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Brasilien (SkU17)
Beredning
Prop. 2019/20:43
Föredragande: HW

5. Mottagande av motion
Fråga om mottagande av motion 2019/20:2831 yrkande 13 av Ulf Kristersson m.fl. (M) från finansutskottet

6. Utskottsinitiativ

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 januari 2020 kl. 10.00


Bilagor