Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:13 Torsdag 2020-01-23 kl. 10:00

Torsdag 2020-01-23 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2019/20:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:13
Datum och tid: 2020-01-23 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Skatteverket
Information
Generaldirektör Katrin Westling Palm med medarbetare

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. EU-dokument

5. Tullverket
Justering
Skr. 2019/20:35 och motioner
Föredragande: EB

6. Anmälan om kammardebatt om Tullverket, onsdagen den 29 januari 2020

7. Skatt på plastbärkassar (SkU13)
Justering
Prop. 2019/20:47 och motioner
Föredragande: MP

8. Anmälan om kammardebatt om Skatt på plastbärkassar (SkU13), onsdagen den 29 januari 2020

9. Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Brasilien (SkU17)
Justering
Prop. 2019/20:43
Föredragande: HW

10. Anmälan om kammardebatt om Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Brasilien (SkU17), onsdagen den 29 januari 2020

11. Trängselskatt i Marieholmstunneln i Göteborg (SkU16)
Beredning
Prop. 2019/20:30 och motion
Föredragande: MK

12. Protokoll om immunitet och privilegier för Europeiska organisationen för kärnforskning
Fråga om yttrande till utbildningsutskottet
Prop. 2019/20:49 och motion
Föredragande: MK

13. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motion 2019/20:842 yrkande 3 av Betty Malmberg (M) till konstitutionsutskottet

14. Övriga frågor

15. Nästa sammanträde
Torsdagen den 13 februari 2020 kl. 10.00

Bilagor