Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:14 Torsdag 2020-02-13 kl. 10:00

Torsdag 2020-02-13 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2019/20:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:14
Datum och tid: 2020-02-13 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Aktuella EU-frågor
Information
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, Finansdepartementet

2. Finansdepartementet
Information om samordningsnummer
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, Finansdepartementet

3. Utskottsinitiativ
Fortsatt beredning. Ev. beslut
Föredragande: Berggren

4. Justering av protokoll

5. Kanslimeddelanden

6. Trängselskatt i Marieholmstunneln i Göteborg (SkU16)
Justering
Prop. 2019/20:30 och motion
Föredragande: Kilnes

7. Anmälan om kammardebatt om Trängselskatt i Marieholmstunneln i Göteborg (SkU16), onsdagen den 4 mars 2020

8. Protokoll om immunitet och privilegier för Europeiska organisationen för kärnforskning (SkU5y)
Justering
Prop. 2019/20:49 och motion
Föredragande: Kilnes

9. Företag, kapital och fastighet (SkU21)
Beredning
Motioner
Föredragande: Winter

10. Mervärdesskatt (SkU23)
Beredning
Motioner
Föredragande: Pyka

11. Kommissionens arbetsprogram för 2020
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Föredragande: Pyka

12. Mottagande av motioner
Fråga om mottagande av motion 2019/20:729 av Teres Lindberg (S) och motion 2019/20:2597 yrkande 34 av Jessika Roswall m.fl. (M) från trafikutskottet

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde
Torsdagen den 20 februari 2020 kl. 10.00


Bilagor