Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:15 Torsdag 2020-02-20 kl. 10:00

Torsdag 2020-02-20 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2019/20:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:15
Datum och tid: 2020-02-20 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Personalliggare
Information
Sven-Olov Daunfeldt m.fl., Handelns Forskningsinstitut och
Analyschef Eva Samakovlis med medarbetare, Skatteverket

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Kommissionens arbetsprogram för 2020 (SkU6y)
Justering
Föredragande: Pyka

5. Utskottsinitiativ
Fortsatt beredning
Föredragande: Berggren

6. Utskottsinitiativ

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 3 mars 2020 kl. 11.00


Bilagor