Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:16 Tisdag 2020-03-03 kl. 11:00

Tisdag 2020-03-03 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2019/20:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:16
Datum och tid: 2020-03-03 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Riksrevisionens granskning av Rutavdraget - konsekvenser av reformen (RiR2020:2)
Riksrevisor Stefan Lundgren med medarbetare, Riksrevisionen, och Lars Hultkrantz, Örebro universitet

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Mervärdesskatt (SkU23)
Fortsatt beredning
Föredragande: Pyka
Motion 2019/20:2569

5. Utskottsinitiativ
Fortsatt beredning
Föredragande: Kilnes
PM

6. Återrapportering från Bryssel och Paris

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 mars 2020 kl. 10.00

Bilagor