Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:18 Torsdag 2020-03-19 kl. 09:40

Torsdag 2020-03-19 kl. 09:40

Föredragningslista

Skatteutskottet 2019/20:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:18
Datum och tid: 2020-03-19 09:40
Plats: Skandiasalen

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Genomförande av EU:s direktiv om automatiskt utbyte av upplysningar som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang (SkU14)
Justering
Prop. 2019/20:74 och motion
Föredragande: Winter

4. Anmälan om kammardebatt om Genomförande av EU:s direktiv om automatiskt utbyte av upplysningar som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang (SkU14), torsdagen den 16 april 2020

5. Företag, kapital och fastighet (SkU21)
Justering
Motioner
Föredragande: Winter

6. Anmälan om kammardebatt om Företag, kapital och fastighet (SkU21), torsdagen den 26 mars 2020

7. Mervärdesskatt (SkU23)
Justering
Motioner
Föredragande: Pyka

8. Anmälan om kammardebatt om Mervärdesskatt (SkU23), torsdagen den 26 mars 2020

9. Den europeiska gröna given (SkU7y)
Justering
COM(2019) 640
Föredragande: Winter

10. En samlad politik för klimatet - klimatpolitisk handlingsplan (SkU8y)
Fråga om yttrande till miljö- och jordbruksutskottet
Prop. 2019/20:65 och motioner
Föredragande: Pyka

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde


Bilagor