Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:19 Tisdag 2020-04-21 kl. 11:00

Tisdag 2020-04-21 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2019/20:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:19
Datum och tid: 2020-04-21 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Finansdepartementet
Information om rapporteringspliktiga arrangemang
Statssekreterare Leif Jakobsson, Finansdepartementet

2. Aktuella EU-frågor
Information
Statssekreterare Leif Jakobsson, Finansdepartementet

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Genomförande av EU:s direktiv om automatiskt utbyte av upplysningar som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang (SkU14)
Fortsatt beredning
Prop. 2019/20:74 och motion
Föredragande: Winter

6. Höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad (SkU18)
Beredning
Prop. 2019/20:94 och motioner
Föredragande: Winter

7. Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz (SkU26)
Beredning
Prop. 2019/20:96
Föredragande: Winter

8. Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter (SkU27)
Beredning
Prop. 2019/20:122 och motion
Föredragande Pyka

9. Utskottsinitiativ SD

10. Utskottsinitiativ M

11. Utskottsinitiativ M

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 april 2020, tid meddelas senareBilagor