Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:2 Torsdag 2019-09-26 kl. 10:00

Torsdag 2019-09-26 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2019/20:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:2
Datum och tid: 2019-09-26 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Ändring i det nordiska skatteavtalet (SkU2)
Beredning Ev. justering
Prop. 2018/19:126
Föredragande: Kilnes

4. Ev. anmälan om kammardebatt om Ändring i det nordiska skatteavtalet (SkU2), onsdagen den 2 oktober 2019

5. Genomförande av direktivet om skattetvistlösningsmekanismer inom EU (SkU3)
Beredning Ev. justering
Prop. 2018/19:143 och ev. motioner
Föredragande: Winter

6. Ev. anmälan om kammardebatt om Genomförande av direktivet om skattetvistlösningsmekanismer inom EU (SkU3), onsdagen den 2 oktober 2019

7. Utskottets resor
Beslut

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 1 oktober 2019 kl. 11.00 alternativt torsdagen den 3 oktober 2019 kl. 10.00


Bilagor