Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:20 Torsdag 2020-04-23 kl. 10:00

Torsdag 2020-04-23 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2019/20:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:20
Datum och tid: 2020-04-23 10:00
Plats: Förstakammarsalen

1. Rådsslutsatser tobaksbeskattning
Överläggning
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, Finansdepartementet

2. Rådsslutsatser DAC7
Överläggning
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, Finansdepartementet

3. Genomförande av EU:s direktiv om automatiskt utbyte av upplysningar som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang (SkU14)
Justering
Prop. 2019/20:74 och motion
Föredragande: Winter

4. Anmälan om kammardebatt om Genomförande av EU:s direktiv om automatiskt utbyte av upplysningar som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang (SkU14), torsdagen den 7 maj 2020

5. Höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad (SkU18)
Justering
Prop. 2019/20:94 och motioner
Föredragande: Winter

6. Anmälan om kammardebatt om Höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad (SkU18), onsdagen den 13 maj 2020

7. Inkomstskatt (SkU20)
Justering
Motioner
Föredragande: Kilnes

8. Anmälan om kammardebatt om Inkomstskatt (SkU20), onsdagen den 6 maj 2020

9. Punktskatt (SkU22)
Justering
Motioner
Föredragande: Brynolf

10. Anmälan om kammardebatt om Punktskatt (SkU22), onsdagen den 6 maj 2020

11. Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz (SkU26)
Justering
Prop. 2019/20:96
Föredragande: Winter

12. Anmälan om kammardebatt om Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz (SkU26), onsdagen den 13 maj 2020

13. Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter (SkU27)
Justering
Prop. 2019/20:122 och motion
Föredragande Pyka

14. Anmälan om kammardebatt om Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter (SkU27), onsdagen den 27 maj 2020

15. En samlad politik för klimatet - klimatpolitisk handlingsplan (SkU8y)
Justering
Prop. 2019/20:65 och motioner
Föredragande: Pyka

16. Nästa sammanträde
Tisdagen den 12 maj 2020, tid meddelas senare


Bilagor