Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:21 Tisdag 2020-05-12 kl. 11:00

Tisdag 2020-05-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2019/20:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:21
Datum och tid: 2020-05-12 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Medgivande att vara uppkopplade via Skype

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. EU-dokument

5. Redovisning av skatteutgifter 2020 (SkU19)
Beredning
Skr. 2019/20:98
Föredragande: Hirvonen

6. Skatteförfarande och folkbokföring (SkU24)
Beredning
Motioner
Föredragande: Berggren

7. Vissa ändringar i avfallsskattelagen (SkU25)
Beredning
Prop. 2019/20:124 och motion
Föredragande: Kilnes

8. 2020 års ekonomiska vårproposition (SkU9y)
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2019/20:100 och motioner
Föredragande: Pyka

9. Vårändringsbudget för 2020 (SkU10y)
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2019/20:99 och motion
Föredragande: Pyka

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 maj 2020, tid meddelas senare


Bilagor