Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:22 Torsdag 2020-05-14 kl. 11:15

Torsdag 2020-05-14 kl. 11:15

Föredragningslista

Skatteutskottet 2019/20:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:22
Datum och tid: 2020-05-14 11:15
Plats: RÖ 4-09

1. Medgivande att vara uppkopplad via Skype

2. Aktuella skattefrågor
Information
Statssekreterare Leif Jakobsson, Finansdepartementet

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Genomförande av EU:s direktiv om automatiskt utbyte av upplysningar som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang (SkU14)
Fortsatt beredning
Prop. 2019/20:74 och motion
Föredragande: Winter

6. Utskottsinitiativ om ett tillfälligt upphörande av uttag av trängselskatter
Fortsatt beredning
Föredragande: Pyka

7. Utskottsinitiativ för färre konkurser i tider av kris
Fortsatt beredning
Föredragande: Pyka

8. Utskottsinitiativ om undantag från förmånsbeskattning i coronakrisen
Fortsatt beredning
Föredragande: Kilnes

9. Utskottsinitiativ om folkräkning för omstart av folkbokföringsregistret
Fortsatt beredning
Föredragande: Kilnes

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 26 maj 2020, tid meddelas senare


Bilagor