Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:23 Tisdag 2020-05-26 kl. 09:00

Tisdag 2020-05-26 kl. 09:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2019/20:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:23
Datum och tid: 2020-05-26 09:00
Plats: RÖ 4-09

1. Medgivande att vara uppkopplad via Skype

2. Skatteverket
Information
Generaldirektör Katrin Westling Palm

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU för att åtgärda det akuta behov av att skjuta upp vissa tidsfrister för inlämning och utbyte av upplysningar i fråga om beskattning som följer av covid-19-pandemin (SUB-32-2019/20)
Subsidiaritetsprövning. Beredning
COM(2020) 197
Föredragande: Winter

6. Förslag till rådets beslut om ändring av direktiven (EU) 2017/2455 och (EU) 2019/1995 vad gäller dag för införlivande och dag för tillämpning till följd av covid-19-utbrottet (SUB-31-2019/20)
Subsidiaritetsprövning. Beredning
COM(2020) 198
Föredragande: Kilnes

7. Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/2454 vad gäller dag för tillämpning till följd av covid-19-utbrottet (SUB-28-2019/20)
Subsidiaritetsprövning. Beredning
COM(2020) 201
Föredragande: Kilnes

8. Uppskov med behandlingen av vissa ärenden
Beredning
Prop. 2019/20:122 och motion
Föredragande: Pyka

9. Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2019
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Skr. 2019/20:75
Föredragande: Pyka

10. Utskottsinitiativ för färre konkurser i tider av kris
Fortsatt beredning
Föredragande: Pyka

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Tisdagen den 26 maj 2020, kl. 11.00


Bilagor