Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:24 Tisdag 2020-05-26 kl. 11:00

Tisdag 2020-05-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2019/20:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:24
Datum och tid: 2020-05-26 11:00
Plats: Förstakammarsalen

1. Genomförande av EU:s direktiv om automatiskt utbyte av upplysningar som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang (SkU14)
Justering
Prop. 2019/20:74 och motion
Föredragande: Winter

2. Anmälan om kammardebatt om Genomförande av EU:s direktiv om automatiskt utbyte av upplysningar som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang (SkU14), tisdagen den 2 juni 2020

3. 2020 års ekonomiska vårproposition (SkU9y)
Justering
Prop. 2019/20:100 och motioner
Föredragande: Pyka

4. Vårändringsbudget för 2020 (SkU10y)
Justering
Prop. 2019/20:99 och motion
Föredragande: Pyka

5. Utskottsinitiativ om ett tillfälligt upphörande av uttag av trängselskatter
Beslut
Föredragande: Pyka

6. Utskottsinitiativ om folkräkning för omstart av folkbokföringsregistret
Beslut
Föredragande: Kilnes

7. Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU för att åtgärda det akuta behov av att skjuta upp vissa tidsfrister för inlämning och utbyte av upplysningar i fråga om beskattning som följer av covid-19-pandemin (SUB-32-2019/20)
Subsidiaritetsprövning. Beslut
COM(2020) 197
Föredragande: Winter

8. Förslag till rådets beslut om ändring av direktiven (EU) 2017/2455 och (EU) 2019/1995 vad gäller dag för införlivande och dag för tillämpning till följd av covid-19-utbrottet (SUB-31-2019/20)
Subsidiaritetsprövning. Beslut
COM(2020) 198
Föredragande: Kilnes

9. Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/2454 vad gäller dag för tillämpning till följd av covid-19-utbrottet (SUB-28-2019/20)
Subsidiaritetsprövning. Beslut
COM(2020) 201
Föredragande: Kilnes

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 11 juni 2020, tid meddelas senare


Bilagor