Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:25 Torsdag 2020-06-11 kl. 08:30

Torsdag 2020-06-11 kl. 08:30

Föredragningslista

Skatteutskottet 2019/20:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:25
Datum och tid: 2020-06-11 08:30
Plats: RÖ 4-09

1. Aktuella EU-frågor
Information
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, Finansdepartementet

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Utskottsinitiativ (V)

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 11 juni 2020 kl. 10.05


Bilagor