Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:26 Torsdag 2020-06-11 kl. 10:05

Torsdag 2020-06-11 kl. 10:05

Föredragningslista

Skatteutskottet 2019/20:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:26
Datum och tid: 2020-06-11 10:05
Plats: Förstakammarsalen

1. Redovisning av skatteutgifter 2020 (SkU19)
Justering
Skr. 2019/20:98
Föredragande: Hirvonen

2. Anmälan om kammardebatt om Redovisning av skatteutgifter 2020 (SkU19), onsdagen den 17 juni 2020

3. Skatteförfarande och folkbokföring (SkU24)
Justering
Motioner
Föredragande: Berggren

4. Anmälan om kammardebatt om Skatteförfarande och folkbokföring (SkU24), onsdagen den 17 juni 2020

5. Vissa ändringar i avfallsskattelagen (SkU25)
Justering
Prop. 2019/20:124 och motion
Föredragande: Kilnes

6. Anmälan om kammardebatt om Vissa ändringar i avfallsskattelagen (SkU25), onsdagen den 17 juni 2020

7. Uppskov med behandlingen av ärende (SkU27)
Justering
Prop. 2019/20:122 och motion
Föredragande: Pyka

8. Anmälan om kammardebatt om Uppskov med behandlingen av ärende (SkU27), måndagen den 15 juni 2020

9. Utskottsinitiativ för färre konkurser i tider av kris
Beslut
Föredragande: Pyka

10. Beslut om att ordföranden får justera protokollen från dagens sammanträden
Föredragande: Posjnov

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 10 september 2020, tid meddelas senare

Bilagor