Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:27 Fredag 2020-06-26 kl. 13:00

Fredag 2020-06-26 kl. 13:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2019/20:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:27
Datum och tid: 2020-06-26 13:00
Plats: RÖ 4-09

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Utskottsinitiativ om förlängd anmälningstid för avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete (SkU28)
Beredning. Ev.justering
Förefragande: Berggren

3. Anmälan om kammardebatt om Förlängd anmälningstid för avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete (SkU28), tisdagen den 30 juni 2020

4. Bemyndigande om att justera dagens protokoll

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 10 september, tid meddelas senare

Bilagor