Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:4 Torsdag 2019-10-10 kl. 10:00

Torsdag 2019-10-10 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2019/20:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:4
Datum och tid: 2019-10-10 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Skatteverket
Generaldirektör Katrin Westling Palm med medarbetare, Skatteverket

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Utgiftsram för utgiftsområde 3, Skatt, tull och exekution (SkU2y)
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: Berggren

5. Effektivare flytträtt av försäkringssparande (SkU3y)
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2018/19:124 och motioner
Föredragande: Berggren

6. Ändrade mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande handel mellan företag (SkU4)
Beredning
Prop. 2018/19:160
Föredragande: Pyka

7. Skatteregler för tjänstepensionsföretag (SkU5)
Beredning
Prop. 2018/19:161
Föredragande: Berggren

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 22 oktober 2019 kl. 11.00


Bilagor