Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:5 Tisdag 2019-10-22 kl. 11:00

Tisdag 2019-10-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2019/20:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:5
Datum och tid: 2019-10-22 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Tullverket
Information
Vikarierande generaldirektör Fredrik Holmberg, Tullverket

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden
Sammanträdesplan

4. Utgiftsram för utgiftsområde 3, Skatt, tull och exekution (SkU2y)
Justering
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: Berggren

5. Effektivare flytträtt av försäkringssparande (SkU3y)
Justering
Prop. 2018/19:124 och motioner
Föredragande: Berggren

6. Skatteregler för tjänstepensionsföretag (SkU5)
Justering
Prop. 2018/19:161
Föredragande: Berggren

7. Anmälan om kammardebatt om Skatteregler för tjänstepensionsföretag (SkU5), onsdagen den 13 november 2019

8. Skattefrågor i budgetpropositionen för 2020 (SkU1y)
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: Pyka och Berggren

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 24 oktober 2019 kl. 10.00


Bilagor